เที่ยงทันข่าว

การไฟฟ้านครหลวง จัดงานประกาศผลรางวัล มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน Energy mind Award 2015

เที่ยงทันข่าว

การไฟฟ้านครหลวง จัดงานประกาศผลรางวัล มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน  Energy mind Award 2015
เที่ยงทันข่าว

วีดีโอถัดไป

ทองมีโอกาสย่อลงต่อ แนวรับสำคัญ 1200$/ออนซ์

เที่ยงทันข่าว

เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

การไฟฟ้านครหลวง จัดงานประกาศผลรางวัล มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน  Energy mind Award 2015 ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 แล้วค่ะ พร้อมทั้งได้นำเสนอผลงานและแนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมจากตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากประเทศเกาหลี จากการแข่งขัน Global youth Eco-leadership summit 2016   โดยเนื้อหามุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจกับเยาวชนให้มีทัศนคติที่มุ่งมั่นในการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพที่สุด

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline