เที่ยงทันข่าว

ผลกระทบโรงไฟฟ้าพลังงานขยะต่อแหล่งน้ำดิบผลิตประปา

เที่ยงทันข่าว

ผลกระทบโรงไฟฟ้าพลังงานขยะต่อแหล่งน้ำดิบผลิตประปา
เที่ยงทันข่าว

วีดีโอถัดไป

เที่ยงทันภัย – จิตเวชบนปากเหว ภัยเงียบเสี่ยง...“ฆ่าตัวตาย”

เที่ยงทันข่าว

เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

สัมภาษณ์ คุณณรงค์ฤทธิ์ ศรีสถิตย์นรากูร รองผู้ว่า กปน. แสดงจุดยืนในเวทีสัมนาวิชาการธรรมาภิบาลเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน กรณีโรงไฟฟ้าขยะเชียงรากใหญ่ โดยระบุว่าจุดที่ตั้งของโครงการนี้อยู่ห่างจากแหล่งน้ำดิบสำแลที่ใช้ผลิตน้ำประปาให้กรุงเทพมหานครเพียง 1 กิโลเมตร จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการปนเปื้อน เราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับ คุณณรงค์ฤทธิ์ ศรีสถิตย์นรากูร รองผู้ว่า กปน.

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline