เที่ยงทันข่าว

จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 11.00 - 12.30 น.

เที่ยงทันภัย – เตือนแม่บ้าน มหันตภัยซอสปลอมเสี่ยงมะเร็ง

วีดีโอถัดไป

แนวทางแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม

เที่ยงทันข่าว

เที่ยงทันภัย – เตือนแม่บ้าน มหันตภัยซอสปลอมเสี่ยงมะเร็ง

สินค้าอุปโภค-บริโภค ในท้องตลาดที่ประชาชนจับจ่ายซื้อมาใช้ในครัวเรือน มักถูกปลอมแปลงเครื่องหมายทางการค้าและแอบอ้างสรรพคุณ  แต่ภัยร้ายมักตกอยู่ที่ผู้บริโภค โดยเฉพาะสินค้าจำพวกเครื่องปรุงอาหาร  เพราะหากมองจากแค่รูปร่างภายนอกขวด  ไม่มีทางทราบได้เลยว่าเป็นของปลอมหรือไม่

views-icon 7