เที่ยงทันข่าว

แนวทางแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม

เที่ยงทันข่าว

แนวทางแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม
เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

ปัญหานักท่องเที่ยวแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ และหลายจังหวัดทางภาคเหนือ รวมถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อให้กระทบกับการท่องเที่ยวในภาพรวมควรเป็นอย่างไร เราไปสอบถามความคิดเห็นจากคุณมานพ แซ่เจีย ประธานชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนา

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline