จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00 - 16.30 น.

เรียนรู้ “แมนเดลาโมเดล-อินโดฯสมานฉันท์”

เรียนรู้ “แมนเดลาโมเดล-อินโดฯสมานฉันท์”

กระบวนการสร้างความปรองดองที่ได้รับการกล่าวขวัญจากทั่วโลก และตัวผู้นำสร้างความปรองดองก็ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ก็คือ การสร้างความปรองดองของประเทศแอฟริกาใต้ หลายคนเรียกกระบวนการนี้ว่า “แมนเดลาโมเดล“
1