เป็นเรื่องเป็นข่าว

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 - 17.30 น.

50 ปี เปลี่ยนผ่านสิงคโปร์ สู่บทเรียนประเทศไทย ช่วงที่  1 (คลิป)

วีดีโอถัดไป

50 ปี เปลี่ยนผ่านสิงคโปร์ สู่บทเรียนประเทศไทย ช่วงที่ 2 (คลิป)

เป็นเรื่องเป็นข่าว

50 ปี เปลี่ยนผ่านสิงคโปร์ สู่บทเรียนประเทศไทย ช่วงที่ 1 (คลิป)

จากเกาะเล็กๆ ที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ แม้แต่น้ำดื่มยังต้องซื้อจากประเทศมาเลเซีย ผ่านไป 50 ปี วันนี้สิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 2508 ภายหลัง นายลี กวนยู อดีตนายกฯ ตัดสินใจนำสิงคโปร์แยกตัวออกจากสหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางเชื้อชาติ วันนี้สิงคโปร์เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแห่งเดียวในอุษาคเนย์
views-icon 3
TAGS: