จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00 - 16.30 น.

"พระประสงค์" ยันมาแบบสันติ ล็อคคอทหารเพราะจำเป็น

"พระประสงค์" ยันมาแบบสันติ ล็อคคอทหารเพราะจำเป็น

ถอดบทเรียนการเคลื่อนไหวของพระสงฆ์ที่พุทธมณฑล การชุมนุมเพื่อแสดงออกต่อประเด็นปัญหาทางโลก ตามหลักการทางพระพุทธศาสนาทำได้หรือไม่ สนทนากับอาจารย์ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาศึกษา 

2