เป็นเรื่องเป็นข่าว

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 - 17.30 น.

"กระเช้าภูกระดึง" เพื่อใคร?

วีดีโอถัดไป

แข่งกีฬาเสริมความปรองดอง

เป็นเรื่องเป็นข่าว

"กระเช้าภูกระดึง" เพื่อใคร?

การปัดฝุ่นโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึงขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปลุกกระแสคัดค้านอย่างกว้างขวางจริงหรือไม่ที่กระเช้าไฟฟ้าคือคำตอบสุดท้ายของการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

views-icon 4