โชว์ข่าวเช้านี้

จิตอาสาซีพี ออลล์ สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุ้มผาง

โชว์ข่าวเช้านี้

จิตอาสาซีพี ออลล์ สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์  โรงพยาบาลอุ้มผาง
โชว์ข่าวเช้านี้

วีดีโอถัดไป

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย2560

โชว์ข่าวเช้านี้

เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนให้พนักงานเซเว่นฯ และบริษัทในกลุ่ม ร่วมกันเดินทางลงพื้นที่ โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก เพื่อมอบอุปกรณ์การแพทย์ และ ยา ไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยในเขตชายแดน ไทย-เมียนมาร์ นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการเเละประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น กล่าวว่า องค์กรส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเข้าไปร่วมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนในสังคมและชุมชน โดยบริษัทยึดหลักการที่ว่า ถ้าเราปลูกฝังให้ทุกคนมีจิตใจที่ดี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ องค์กรก็ดีด้วย สังคมก็ดีขึ้น เกิดความผูกพันร่วมกันระหว่างพนักงาน ชุมชนและสังคม สำหรับท่านที่อยากจะร่วมบริจาคสามารถส่งเป็นพัสดุมาที่ นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนวิทย์ เลขที่ 159 โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170 โดยเขียนระบุว่า “เป็นของบริจาค” 

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline