What's Happening

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบ  ร่วมกันรณรงค์ในการงดสูบบุหรี่ จัดทำโครงการ "Gen Z Gen Strong ไม่สูบ"

วีดีโอถัดไป

“พระมหาไพรวัลย์” ชี้ ผู้ใหญ่อย่าใช้แต่อำนาจ ต้องเปิดกว้างมอง “ภาพพระอุลตร้าแมน” ให้เป็นศิลปะ

เป็นเรื่องเป็นข่าว

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบ ร่วมกันรณรงค์ในการงดสูบบุหรี่ จัดทำโครงการ "Gen Z Gen Strong ไม่สูบ"

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบ ร่วมกับ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่และภาคีเครือข่ายต่างๆ ร่วมกันรณรงค์ในการงดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกวันที่ 31 พฤษภาคม ด้วยการจัดทำโครงการ Gen Z Gen Strong ไม่สูบ โดยได้มุ่งเน้นป้องกันเด็กต่ำกว่าอายุ 20 ปี เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าสู่วงจรของการเสพติดบุหรี่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายในสังคมไทยต้องร่วมกันช่วยสนับสนุนและร่วมกันรณรงค์ เพราะผู้ที่ติดบุหรี่โดยส่วนใหญ่จะเริ่มดูดก่อนอายุ 19 ปี ดังนั้นหากเราสามารถช่วยป้องกันไม่ให้มีการเริ่มสูบบุหรี่ในหมู่เด็กอายุต่ำกว่า 19 ปีได้จะเป็นการช่วยชีวิตเด็กและเยาวชนไทยจากการเสพติดบุหรี่และหยุดการเติมนักบุหรี่หน้าใหม่เข้าสู่วงจรการสูบ การป่วย และการตายจากบุหรี่

views-icon 18
views-icon 18