สสส. จับมือร่วมกับแผนงานสุขภาวะทางเพศ แถลงข่าวเปิดโครงการ “โอกาสทองคุยเรื่องเพศกับลูก”

วีดีโอถัดไป

กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมกลุ่ม G 77 ในหัวข้อ SEP in business: A G-77 forum on the implemention of sustainable development goals

What's Happening

สสส. จับมือร่วมกับแผนงานสุขภาวะทางเพศ แถลงข่าวเปิดโครงการ “โอกาสทองคุยเรื่องเพศกับลูก”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. จับมือร่วมกับแผนงานสุขภาวะทางเพศ แถลงข่าวเปิดโครงการ “โอกาสทองคุยเรื่องเพศกับลูก” ภายใต้แนวคิดเปิดโอกาสคุย ปิดโอกาสพลาดของวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน ด้วยสถานการณ์ของประเทศไทยพบว่าประชากรวัยรุ่นหญิงมีอัตราการคลอดสูงกว่าประเทศที่กำลังพัฒนาอื่นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรายังไม่ประสบความสำเร็จในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สสส.จึงให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการป้องกันปัญหานี้ด้วยการจัดตั้งโครงการนี้โดยเน้นไปที่กาารปรับพื้นฐานความคิดเรื่องเพศในสังคมไทย ซึ่งงานนี้ยังถือโอกาสเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ที่เป็นสื่อกลางในการรณรงค์เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นคะ

7