สสส. จับมือร่วมกับแผนงานสุขภาวะทางเพศ แถลงข่าวเปิดโครงการ “โอกาสทองคุยเรื่องเพศกับลูก”

สสส. จับมือร่วมกับแผนงานสุขภาวะทางเพศ แถลงข่าวเปิดโครงการ “โอกาสทองคุยเรื่องเพศกับลูก”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. จับมือร่วมกับแผนงานสุขภาวะทางเพศ แถลงข่าวเปิดโครงการ “โอกาสทองคุยเรื่องเพศกับลูก” ภายใต้แนวคิดเปิดโอกาสคุย ปิดโอกาสพลาดของวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน ด้วยสถานการณ์ของประเทศไทยพบว่าประชากรวัยรุ่นหญิงมีอัตราการคลอดสูงกว่าประเทศที่กำลังพัฒนาอื่นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรายังไม่ประสบความสำเร็จในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สสส.จึงให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการป้องกันปัญหานี้ด้วยการจัดตั้งโครงการนี้โดยเน้นไปที่กาารปรับพื้นฐานความคิดเรื่องเพศใน

6