กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมกลุ่ม G 77 ในหัวข้อ SEP in business: A G-77 forum on the implemention of sustainable development goals

วีดีโอถัดไป

sustainable designer's project (เบื้องหลังการทำงานร่วมกันของดีไซเนอร์กับผู้เข้ารอบ)

What's Happening

กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมกลุ่ม G 77 ในหัวข้อ SEP in business: A G-77 forum on the implemention of sustainable development goals

กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมกลุ่ม G 77 ในหัวข้อ SEP in business: A G-77 forum on the implemention of sustainable development goals ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 2 ต่อยอดจากครั้งแรก เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของภาคเอกชนในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืน และเป็นการเผยแพร่แนวทางการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเอกชน เพื่อให้บริษัทในไทยประสบความสำเร็จในการนำเศรษฐกิจมาใช้ในภาคธุรกิจคะ ทางด้าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเปิดการประชุมใ

8