What's Happening

sustainable designer's project   (เบื้องหลังการทำงานร่วมกันของดีไซเนอร์กับผู้เข้ารอบ)

วีดีโอถัดไป

ความหมายและความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์

sustainable designer's project (เบื้องหลังการทำงานร่วมกันของดีไซเนอร์กับผู้เข้ารอบ)

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด โดยศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ร่วมกับ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)และ ธนาคารไทยพาณิชย์  จัดการประกวดโครงการ sustainable designer's project ซึ่งเป็นโครงการที่จะเฟ้นหานักออกแบบหน้าใหม่ ที่สามารถใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในครั้งนี้ก็ถึงรอบปฏิบัติงานจริงร่วมกับเหล่าดีไซเนอร์ ที่มาเป็นเกรสพิเศษเพื่อติวเข้มประกบคนต่อคนให้กับผู้เข้าแข่งทั้ง 5 คน เรียกได้ว่าแต่ละคนก็จะงัดจุดเด่นรวมทั้งเทคนิดพิเศษๆ เพื่อนำมาขัดเกลาน้องๆที่ตัวเองเป็นคนดูแลให้ออกมาเป็

views-icon 0