กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ผนึกกำลังร่วมกับ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ ‘ไอคอนสยาม’

วีดีโอถัดไป

ความหมายและความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ผนึกกำลังร่วมกับ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ ‘ไอคอนสยาม’

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม   ผนึกกำลังร่วมกับ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ ‘ไอคอนสยาม’ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมเผยแพร่คุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อออกสู่สายตาสาธารณชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งจะพัฒนาให้มีการจัดแสดงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ อันประกอบไปด้วยโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ภายใน ‘ไอคอนสยาม เฮอริเทจ มิวเซียม’ (ICONSIAM Heritage Museum)ศูนย์รวมมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้ำค่า  ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ร

views-icon 5