บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาครั้งที่ 44 ประจำปี 2559

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาครั้งที่ 44 ประจำปี 2559

นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาครั้ง 44 ประจำปี 2559 ให้แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับมอบเช็คทุนการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งทาง โตโยต้า ก็ได้ให้สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการมอบทุนให้แก่นักศึกษาจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 เพื่อช่วยให้นิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับ

1