บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาครั้งที่ 44 ประจำปี 2559

วีดีโอถัดไป

สถานีโทรทัศน์ PPTVHD36 จัดแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ "Big December 2016"

What's Happening

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาครั้งที่ 44 ประจำปี 2559

นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาครั้ง 44 ประจำปี 2559 ให้แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับมอบเช็คทุนการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งทาง โตโยต้า ก็ได้ให้สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการมอบทุนให้แก่นักศึกษาจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 เพื่อช่วยให้นิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับโอกาสทางการศึกษาและนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา ไปพัฒนาสังคมไทยต่อไปในอนาคต โดยที่ผ่านมาโตโยต้าได้มอบทุนไปแล้วทั้งหมด 1,531 ทุน คิดเป็นเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 14,364,000 บาท และในปีนี้มีนิสิตได้รับทุนจำนวน 12 คนคะ

 
3