คิดได้ไง

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30น.

โคมไฟ “Abouthome”

วีดีโอถัดไป

เกม1000หน้า ป๋าจัดไป - EP.5

เกม1000หน้า ป๋าจัดไป

โคมไฟ “Abouthome”

โคมไฟ “Abouthome” โคมไฟที่ทำจากเศษไม้เหลือใช้จากการทำเฟอร์นิเจอร์ในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ของคุณ เจษฎา ไทยานนท์ เจ้าของเฟอร์นิเจอร์ แบรนด์ Abouthome สามารถสร้างรายได้และลดปริมาณขยะลงได้อีกด้วย

views-icon 54
views-icon 54