เสาร์ เวลา 09.05 - 09.30 น.

ตอน อัศจรรย์พลังอำนาจเทพแห่งสายน้ำ ณ วิหารกลางน้ำอูลันดาบราตัน

วีดีโอถัดไป

ตอน ยอร์คยาการ์ต้าเมืองแห่งวิถีวัฒนธรรมของชวา

มองมุมใหม่ Bird's Eye View

ตอน อัศจรรย์พลังอำนาจเทพแห่งสายน้ำ ณ วิหารกลางน้ำอูลันดาบราตัน

ตอน (55)วิหารอูลันดาบราตัน Ulun Danu Bratanมีความหมายว่า “พลังอำนาจแห่งท้องทะเลสาบ หรือ เทพีแห่งสายน้ำ“ สร้างในศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งเพื่ออุทิศแด่เทวี ดานู เทพีแห่งสายน้ำ เป็นสถานที่ที่เหมาะกับผู้สนใจในประเพณีวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ หรืออยากศึกษาวิถีของผู้คน ต่างภาษาชาติพันธุ์ ต่างพื้นที่ แถมมีบรรยากาศทิวทัศน์ตามธรรมชาติของพื้นที่ีสูง ชุ่มน้ำ เพราะเป็นป่าฝน โดยจุดสนใจของนักท่องเที่ยวจะอยู่ที่สถูปริมทะเลสาบบราตัน 2 สถูป เป็นาสถูปทรงสูง ที่สร้
views-icon 24

Apple Music ให้ฟังเพลงฟรี 3 เดือนเต็ม กว่า 50 ล้านเพลง >>> คลิกเลย

TAGS: