มองมุมใหม่ Bird's Eye View

เสาร์ เวลา 09.05 - 09.30 น.

ตอน 74 เฟิ่งหวง เมืองโบราณเก่าแก่ริมน้ำ อายุกว่า 700 ปี อันล้ำค่า ที่ตกทอดจากอดีตมาถึงปัจจุบัน

วีดีโอถัดไป

ตอน ประตูสวรรค์บนโลกมนุษย์ ณ เขาเทียนเหมินซาน

มองมุมใหม่ Bird's Eye View

ตอน 74 เฟิ่งหวง เมืองโบราณเก่าแก่ริมน้ำ อายุกว่า 700 ปี อันล้ำค่า ที่ตกทอดจากอดีตมาถึงปัจจุบัน

ตอน 74 เมืองโบราณเฟิ่งหวง ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนที่มีลักษณะแบบจีนโบราณ สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง เมืองโบราณเฟิ่งหวง เป็นเมืองที่กำเนิดอัจฉริยะบุรุษหลายคน นอกจากเสิ่นฉงเหวิน ซึ่งเป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วอดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกขอสาธารณรัฐจีน และนายหวาง หย่งยู่ว์ จิตกรที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศก็เป็นชาวเฟิ่งหวง เมืองโบราณเฟิ่งหวง เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยว บ้านเรือนเก่าแก่ของเฟิ่งหวง ใช้เป็นสถานที่เปิดบ้านสำหรับนักท่องเที่ยว เที่ยว
views-icon 49

Apple Music ให้ฟังเพลงฟรี 3 เดือนเต็ม กว่า 50 ล้านเพลง >>> คลิกเลย

TAGS: