มองมุมใหม่ Bird's Eye View

เสาร์ เวลา 09.05 - 09.30 น.

ตอน  ประตูสวรรค์บนโลกมนุษย์ ณ เขาเทียนเหมินซาน

วีดีโอถัดไป

ตอน ขุนเขาจักรพรรดิ์ เทียนจื่อซาน ป่า ทะเล หิน ตะวันตก

มองมุมใหม่ Bird's Eye View

ตอน ประตูสวรรค์บนโลกมนุษย์ ณ เขาเทียนเหมินซาน

ตอน 75 แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของเมืองจางเจียเจี้ย คือ เทียนเหมินซาน หรือ ภูผาประตูสวรรค์ ไฮไลท์ของที่นี่คือการนั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยนั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดสูงสุดของเขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ท่านจะได้นั่งกระเช้าชมความ งามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาที่สูงเสียดฟ้าและสวยงามแปลกตา นำท่านชมวิวทิวทัศน์ริมหน้าผาที่มองเห็น ยอดเขาสลับซับซ้อนมากมาย โพรงถ้ำประตูสวรรค์ มีความสูงราว 131.5 เมตร กว้างราว 57 เมตร และลึกกว่า 60 เมตร เป็นโพรงท
views-icon 61

Apple Music ให้ฟังเพลงฟรี 3 เดือนเต็ม กว่า 50 ล้านเพลง >>> คลิกเลย

TAGS: