มองมุมใหม่ Bird's Eye View

เสาร์ เวลา 09.05 - 09.30 น.

ตอน ขุนเขาจักรพรรดิ์ เทียนจื่อซาน ป่า ทะเล หิน ตะวันตก

วีดีโอถัดไป

ตอน ล่องเรือ ทะเลสาบ เป่าเฟิงหู

มองมุมใหม่ Bird's Eye View

ตอน ขุนเขาจักรพรรดิ์ เทียนจื่อซาน ป่า ทะเล หิน ตะวันตก

ตอน 76 เขาเทียนจื่อซานหรืออีกชื่อที่คนไทยรู้จักในนาม "เขาจักรพรรดิ์" เขาเทียนจื่อซานตั้งอยู่ในเขตอุทยานอู่หลิงหยวน ความงามของทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจธรรมชาตินั้นสวยเกินคำบรรยาย ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงสุดวัดได้ถึง 1,250 เมตร ทั้งทางด้านทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน ลำห้วยลึก และป่าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่าง ๆ ยืนตระหง่านค้ำฟ้าเสมือนหนึ่งรี้พลมากมายกำลังเคลื่อนทัพใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว เขาเทียนจื่อซานแห่งนี้ยังเป็นที่ถ่ายทำ
views-icon 44

Apple Music ให้ฟังเพลงฟรี 3 เดือนเต็ม กว่า 50 ล้านเพลง >>> คลิกเลย

TAGS: