มองมุมใหม่ Bird's Eye View

เสาร์ เวลา 09.05 - 09.30 น.

ตอน มะละกา

วีดีโอถัดไป

ตอน ปุตราจายา

มองมุมใหม่ Bird's Eye View

ตอน มะละกา

ตอน 79 มะละกา เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ อดีตเคยรุ่งเรืองมากก่อน เพราะเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุด มีการติดต่อค้าขายหรือเป็นเมืองเศรษฐกิจ จนได้รับฉายาว่า Golden Age หรือ ขวานทอง จุดเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของมาเลเซียอยู่หลายครั้ง มีมรดกตกทอดทางสถาปัตยกรรมของชาติยุโรปทั่ว เมืองมะละกา แห่งนี้ “มะละกา” เริ่มต้นจากหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่เปลี่ยนมาเป็นศูนย์กลางการค้าขายเครื่องเทศที่สำคัญที่สุด ระหว่างตะวันออกไปยังตะวันตก มาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของมาเลเซียที่ เต็มไปด้วยเรื่องราวป
views-icon 48
TAGS: