มองมุมใหม่ Bird's Eye View

เสาร์ เวลา 09.05 - 09.30 น.

ตอน ปุตราจายา

วีดีโอถัดไป

ตอน Hilight Malaysia

มองมุมใหม่ Bird's Eye View

ตอน ปุตราจายา

ตอน 80 ปุตราจายาเมืองใหม่แห่งนี้ เป็นเมืองที่มีการวางผังเมืองอย่างถูกต้อง มีระบบสาธารณูปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณะทุกอย่างเพียบพร้อมทันสมัย สะดวก ปลอดภัย โดยหลักใหญ่ของการขยายเมืองหลวงออกมาในครั้งนี้ เพื่อต้องการลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจราจร ความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภค และการรองรับความเจริญอย่างรวดเร็ว ของประเทศมาเลเซียเอง แต่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ก็ยังคงได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงอยู่ เพราะยังคงมีส่วนงานอื่นๆ ของรัฐบาล ที่ไม่ใช่ส่วนของบริหาร อยู่ในกรุงกัวล
views-icon 27

Apple Music ให้ฟังเพลงฟรี 3 เดือนเต็ม กว่า 50 ล้านเพลง >>> คลิกเลย

TAGS: