มองมุมใหม่ Bird's Eye View

เสาร์ เวลา 09.05 - 09.30 น.

ตอน ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก กัวลาลัมเปอร์

วีดีโอถัดไป

ตอน น้ำตกทีลอซู

มองมุมใหม่ Bird's Eye View

ตอน ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก กัวลาลัมเปอร์

ตอน 82 หากท่านใดเคยเดินทางไปกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย คงเคยได้เห็นตึกสองตึก หรือที่เรียกว่า ตึกแฝด ที่ตั้งอยู่กลางเมืองแบบสูงตระหง่าน จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ไปแล้ว ถึงแม้ตึกนี้จะเป็นเพียงสำนักงานของบริษัทชื่อดัง แต่ด้วยสถิติและความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมภายนอก จึงทำให้ทุกคนที่เดินทางไปยังกัวลาลัมเปอร์ ต้องได้แวะบันทึกภาพทุกครั้งไป ความสูงของตึก 452 เมตร แบ่งออกได้ทั้งสิ้น 88 ชั้น ใช้งบประมาณในการก่อสร้างตึกแฝดทั้งหมด กว่า 20,000 ล้านบาท หากใครมีโอกาสได้แวะเวียน
views-icon 38
TAGS: