เสาร์ เวลา 09.05 - 09.30 น.

ตอน น้ำตกทีลอซู

วีดีโอถัดไป

ตอน พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ วัดหลิงซาน อู๋ซี

มองมุมใหม่ Bird's Eye View

ตอน น้ำตกทีลอซู

ตอน 83 น้ำตกขนาดใหญ่แห่งนี้ ล้อมรอบไปด้วยป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพืชพรรณหลายชนิด โดยผืนป่าแถบนี้เรียกว่าป่าแม่กลอง-อุ้มผาง มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าไผ่ และทุ่งหญ้ามีแหล่งน้ำแหล่งอาหารของสัตว์ มีสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองที่สำคัญนานาชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานและนกชนิดต่างๆ อีกทั้งยังเป็นป่าต้นน้ำแม่กลอง ซึ่งเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงผู้คนในภูมิภาคนี้ด้วย
views-icon 52

Apple Music ให้ฟังเพลงฟรี 3 เดือนเต็ม กว่า 50 ล้านเพลง >>> คลิกเลย

TAGS: