มองมุมใหม่ Bird's Eye View

เสาร์ เวลา 09.05 - 09.30 น.

ตอน กำแพงเมืองจีน  1  ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

วีดีโอถัดไป

ตอนที่ 88 High light เมืองปักกิ่ง

มองมุมใหม่ Bird's Eye View

ตอน กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ตอนที่ 87 กำแพงเมืองจีน เปรียบสเมือนสัญญาลักญ์ของประเทศจีน สร้างในสมัย พระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก หลังจากนั้นยังมีการสร้างกำแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกัน แต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่ากำแพงเมืองจีนได้สำเร็จ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ต้อนรับนักเดินทางจากทั้วทุกมุมโลก
views-icon 58
TAGS: