มองมุมใหม่ Bird's Eye View

เสาร์ เวลา 09.05 - 09.30 น.

Ep.97 วัดถ้ำหินหยุนกัง แห่งเมืองต้าถง

วีดีโอถัดไป

Ep.98 Hight Light in Hakodate

มองมุมใหม่ Bird's Eye View

Ep.97 วัดถ้ำหินหยุนกัง แห่งเมืองต้าถง

ชมความสวยงามของถ้ำผาหยุนกัง (Yungang Grottoes) ที่อยู่ห่างจากเมืองต้าถงไปทางทิศตะวันตกประมาณ 16 กิโลเมตร เป็นสถานที่ 1 ใน 3 ของถ้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของจีน ได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก (UNESCO) ปีพ.ศ. 2544 ในอดีตนับตั้งแต่ภิกษุผู้ใหญ่ ถันเยี่ยนเฟิ่ง ได้ดำริให้มีการขุดเจาะ ถ้ำผาที่เชิงเขาอู่โจวซาน ถ้ำผาหยุนถังได้เปล่งพลังศรัทธาแห่งบวรพุทธศาสนามายาวนานถึง 1,500 กว่าปีแล้ว ถ้ำผาหยุนกังใช้เวลาในการดำเนินการขุดเจาะถ้ำ และช่องเขาทั้งที่ปรากฏเป็นคูหาใหญ่และเล็กรวมทั้งสิ้นเกือบ 50 ปี ใช้แรงงาน 40,000 กว่าคน ในจำนวนนี้ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศศรีลังกาเดินทางมาร่วมในการรังสรรค์ผลงานครั้งประวัติศาสตร์ เป็นสุดยอดของงานศิลปะรูปสลักหินของจีนแห่งยุคศตวรรษที่ 5

views-icon 50

Apple Music ให้ฟังเพลงฟรี 3 เดือนเต็ม กว่า 50 ล้านเพลง >>> คลิกเลย

TAGS: