เสาร์ เวลา 09.05 - 09.30 น.

EP.128 เมืองเว้ ราชธานีในอดีตและมรดกโลก ฮอยอัน

วีดีโอถัดไป

EP.129 อยุธยา ความภาคภูมิใจ อดีตราชธานีไทย

มองมุมใหม่ Bird's Eye View

EP.128 เมืองเว้ ราชธานีในอดีตและมรดกโลก ฮอยอัน

บินไป “เมืองเว้” เมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศเวียดนาม ที่ดึงดูดผู้คน ให้มาสัมผัสในมนต์เสน่ห์ของเมืองมรดกโลก แม่นํ้าหอม แม่นํ้าสายสั้นๆ ไหลผ่านกลางเมืองเว้ ต้นกําเนิดของลำนํ้ามาจากป่าที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่า พร้อมสักการะ วัดเทียนมู่ วัดซึ่งเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า การเดินทางท่องเที่ยวเวียดนามกลางจะน่าสนใจและสวยงามขนาดไหน เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปด้วยกัน

views-icon 238

Apple Music ให้ฟังเพลงฟรี 3 เดือนเต็ม กว่า 50 ล้านเพลง >>> คลิกเลย