มองมุมใหม่ Bird's Eye View

เสาร์ เวลา 09.05 - 09.30 น.

EP.131 นารา เกียวโต 2 อดีตเมืองหลวง เสน่ห์แห่งประเทศญี่ปุ่น

วีดีโอถัดไป

EP.132 เกียวโต เมืองมรดกโลกอันล้ำค่า

มองมุมใหม่ Bird's Eye View

EP.131 นารา เกียวโต 2 อดีตเมืองหลวง เสน่ห์แห่งประเทศญี่ปุ่น

เยือน 2 ราชธานีเก่าแห่งคันไซ นารา-เกียวโต ดินแดนที่เรียงร้อยเรื่องราวประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และวัฒนธรรมประเพณีของญี่ปุ่นมานานนับพันปี และยังคงความสมบูรณ์ของธรรมชาติควบคู่กับความงดงามของอารยธรรมเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

views-icon 389

Apple Music ให้ฟังเพลงฟรี 3 เดือนเต็ม กว่า 50 ล้านเพลง >>> คลิกเลย