เสาร์ เวลา 09.05 - 09.30 น.

EP.132 เกียวโต เมืองมรดกโลกอันล้ำค่า

วีดีโอถัดไป

EP.133 มรดกโลกล้ำค่า...แห่งฮิเมจิ

มองมุมใหม่ Bird's Eye View

EP.132 เกียวโต เมืองมรดกโลกอันล้ำค่า

เกียวโต จังหวัดหนึ่งในเขตคันไซ อตีดเมืองหลวงเก่าอีกแห่งของจักรวรรดิญี่ปุ่นที่เมืองแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรม และโบราณสถานมากมาย

views-icon 221

Apple Music ให้ฟังเพลงฟรี 3 เดือนเต็ม กว่า 50 ล้านเพลง >>> คลิกเลย