มองมุมใหม่ Bird's Eye View

เสาร์ เวลา 09.05 - 09.30 น.

EP.133 มรดกโลกล้ำค่า...แห่งฮิเมจิ

วีดีโอถัดไป

EP.134 โกเบ เสน่ห์แห่งเมืองท่าของประเทศญี่ปุ่น

มองมุมใหม่ Bird's Eye View

EP.133 มรดกโลกล้ำค่า...แห่งฮิเมจิ

เกียวโต ราชธานีเก่าของจักรวรรดิญี่ปุ่น ที่มีอายุยาวนานมากกว่า 1,100  ปี เมืองท่องเที่ยวชื่อดังที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เมืองที่เต็มไปด้วยร่องรอยของศิลปวัฒนธรรม และโบราณสถานมากมาย ที่รุ่งเรืองในครั้งอดีต ถ่ายทอดความงดงามผ่านคนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จนกลายเป็นแหล่งของมรดกโลกอันล้ำค่าแห่งภูมิภาคคันไซ

views-icon 175