มองมุมใหม่ Bird's Eye View

เสาร์ เวลา 09.05 - 09.30 น.

EP.142 ตามรอยพระบาทที่ยาตรา ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

วีดีโอถัดไป

EP.143 มนต์เสน่ห์....แห่งทาคายาม่า

มองมุมใหม่ Bird's Eye View

EP.142 ตามรอยพระบาทที่ยาตรา ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกล และพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชาวภูเขาให้มีพื้นที่ทำกินเป็นหลักเป็นแหล่ง แทนการปลูกฝิ่น พระองค์ทรงมีพระราชดำริก่อตั้ง โครงการ “สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์” อีกหนึ่งสถานีวิจัยในมูลนิธิโครงการหลวง สถานที่สำคัญแห่งนี้ทำให้ชาวไทยภูเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างไร

views-icon 198