มองมุมใหม่ Bird's Eye View

เสาร์ เวลา 09.05 - 09.30 น.

แม่น้ำดานูบ...แห่งยุโรปตะวันออก

วีดีโอถัดไป

Hobbiton in New Zealand

มองมุมใหม่ Bird's Eye View

แม่น้ำดานูบ...แห่งยุโรปตะวันออก

"แม่น้ำสายยาวที่สุดในสหภาพยุโรป เริ่มต้นแม่น้ำจากทางใต้ของเยอรมัน ด้วยความยาวเกือบ 3,000 กิโลเมตร ทําให้แม่น้ำสายนี้เปรียบเสมือนเส้นเลือดหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนริมสองฝั่งมาเป็นเวลายาวนาน เยือนเมืองบราติสลาวา อีกหนึ่งเมืองสวยงามริมแม่น้ำดานูบ และสัมผัสเสน่ห์ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ในประเทศเยอรมนี

views-icon 211