เสาร์ เวลา 09.05 - 09.30 น.

Taiwan ดินแดนที่ผสมผสานความงดงามอย่างลงตัว

Taiwan ดินแดนที่ผสมผสานความงดงามอย่างลงตัว

ไต้หวัน ดินแดนที่มีความหลากหลายผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ทั้งความทันสมัย ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงาม ชมทัศนียภาพที่สวยงามของ ขุนเขาแห่งทะเลหมอก และป่าสนโบราณ ณ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน เยือนดินแดนที่ถูขนานนามว่า สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ณ ทะเลสาบสุริยันจันทรา

141