เสาร์ เวลา 09.05 - 09.30 น.

Istanbul ….the city where East meets West

Istanbul ….the city where East meets West

พบกับ ความงดงามของร่องรอยแห่งอารยธรรมโบราณอันยิ่งใหญ่ บนดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นมรดกโลกและสิ่งมหัศจรรย์ของโลก……สาธารณรัฐตุรกีล่องเรือชมความสวยงามของริมฝั่ง 2 ทวีป ณ ช่องแคบบอสฟอรัส และตื่นตาไปกับสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ณ ตลาดสไปส์ชื่มชมทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลมาร์มารา กับเหล่านกนางนวล บนเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากและชมม้าไม้จำลองแห่งกรุงทรอย ณ เมืองชานัคคาเล่

238