เสาร์ เวลา 09.05 - 09.30 น.

เวนิสแห่งสายน้ำ อิตาลี

เวนิสแห่งสายน้ำ อิตาลี

พบกับ เมืองที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้ เมืองแห่งเดียว ที่ตั้งอยู่บนน้ำ กลางทะเลอาเดรียติกตัวเมืองรายล้อมไปด้วยลำคลองนับไม่ถ้วน ลัดเลาะไปตามอาคารบ้านเรือน หนึ่งในแหล่งมรดกโลกจากยูเนสโก้....เมืองเวนิสและชมความงดงามของจตุรัส Piazza San Marco ห้องรับแขกแห่งเมืองเวนิส
 

301