เสาร์ เวลา 09.05 - 09.30 น.

Matterhorn (แมทเทอร์ฮอร์น) มงกุฎแห่งสวิตเซอร์แลนด์

Matterhorn (แมทเทอร์ฮอร์น) มงกุฎแห่งสวิตเซอร์แลนด์

แมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) หินทรงพีระมิดที่สูงเด่นเป็นสง่าท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ ด้วยความสูง 4,447 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และรูปทรงสามเหลี่ยมพีรามิด ณ จุดบนสุดของยอดเขา สร้างความงดงามยากที่จะหายอดเขาสูงลูกใดมาเทียบเคียง...แมทเทอร์ฮอร์น มงกุฎแห่งสวิตเซอร์แลนด์และชมความสวยงาม . . .ยอดเขากอร์เนอร์กราท (Gornergrat), เมืองเซอร์แมท (Zermatt), รัฐวาเล (Valais), ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

338