มองมุมใหม่ Bird's Eye View

เสาร์ เวลา 09.05 - 09.30 น.

อินส์บรุค เมืองงามริมฝั่งแม่น้ำอินน์

วีดีโอถัดไป

Shanghai..Paris of the East

มองมุมใหม่ Bird's Eye View

อินส์บรุค เมืองงามริมฝั่งแม่น้ำอินน์

ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบมรกตที่ใสราวกับกระจก หนึ่งในแหล่งมรดกโลกของประเทศเยอรมนี ณทะเลสาบเคอนิกซีท่องเที่ยวลัดเลาะในเมืองงามริมฝั่งแม่น้ำอินน์ ท่ามกลางอ้อมกอดแห่งเทือกเขาแอลป์และสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าของตึกหลังคาทองคํา สัญลักษณ์แห่งเมืองอินส์บรูค (Innsbruck) ชมความสวยงามของเมืองอินส์บรูค บนยอดเขาฮาเฟลเลคาร์ (Mount Hafelekar) ยอดเขาหิมะที่สูงที่สุดในเมืองอินส์บรูค

views-icon 263