เสาร์ เวลา 09.05 - 09.30 น.

น้ำตกสวยงามสุดมหัศจรรย์ น้ำตกไนแองการา

น้ำตกสวยงามสุดมหัศจรรย์ น้ำตกไนแองการา

106