มองมุมใหม่ Bird's Eye View

เสาร์ เวลา 09.05 - 09.30 น.

Lake Louise…เพชรเม็ดงามแห่งรัฐแอลเบอร์ตา

วีดีโอถัดไป

Hong Kong...ไข่มุกแห่งเอเชีย

มองมุมใหม่ Bird's Eye View

Lake Louise…เพชรเม็ดงามแห่งรัฐแอลเบอร์ตา

พบกับ หนึ่งในทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก กับความสวยงามที่ธรรมชาติรังสรรค์ไว้ท่ามกลางเทือกเขาสูงใหญ่อย่างสมบูรณ์ ทะเลสาบที่ผู้คนทั่วโลกต่างกล่าวขาน Lake Louise…เพชรเม็ดงามแห่งรัฐแอลเบอร์ตา สัมผัสความงดงามของหนึ่งในเมืองมรดกโลก ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของประเทศฝรั่งเศส จนถูกขนานนามว่าฝรั่งเศสแห่งทวีปอเมริกาเหนือ…เมืองควิเบก

views-icon 159