เสาร์ เวลา 09.05 - 09.30 น.

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก...ราชินีแห่งยุโรปเหนือ

วีดีโอถัดไป

มุสเคอเนสเซอยา แห่งหมู่เกาะโลโฟเทน

มองมุมใหม่ Bird's Eye View

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก...ราชินีแห่งยุโรปเหนือ

ชมความสวยงามของสิ่งก่อสร้างสิ่งแรกที่สูงที่สุดในเมืองเชนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ณ ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลค์ ชมความงดงามของมหาวิหารที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของรัสเซีย ณ มหาวิหารเซนต์ไอแซค ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ชมความงดงามของพระราชวังได้รับสมญานามว่าเป็น "พระราชวังแวร์ซายแห่งรัสเซีย" ณ พระราชวังฤดูร้อน ร่วมเดินทางไปสัมผัสกับความสวยงามลงตัวของสถาปัตยกรรม ณ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก...ราชินีแห่งกับรายการมองมุมใหม่ Bird's Eye View ยุโรปเหนือ

70

Apple Music ให้ฟังเพลงฟรี 3 เดือนเต็ม กว่า 50 ล้านเพลง >>> คลิกเลย