มองมุมใหม่ Bird's Eye View

เสาร์ เวลา 09.05 - 09.30 น.

ซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม

วีดีโอถัดไป

Westfjord Land of the Ultimate in Iceland

มองมุมใหม่ Bird's Eye View

ซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม

ชมความสวยงามของเมือง ท่ามกลางเทือกเขาที่เต็มไปด้วยความงดงาม ของสถาปัตยกรรมและธรรมชาติ ณ เมืองซาปา ประเทศเวียดนาม ขึ้นกระเช้า 3 สายที่ยาวที่สุดในโลก พิชิตความสูงบนยอดเขาฟานซีปัน หลังคาแห่งอินโดจีน ตื่นตาไปกับความงดงามของนาขั้นบันไดแห่ซาปา หนึ่งในสถานที่ ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก สัมผัสความสวยงามของหมู่บ้านกลางหุบเขาของชาวม้งดำ ณ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ล่องเรือชมความงามของธรรมชาติท่ามกลางพื้นที่ชุ่มน้ำ อันกว้างใหญ่ จ่างอาน ณ เมืองนิญบิ่ญ "ฮาลองบกแห่งเวียดนาม" ร่วมเดินทางไปสัมผัสกับความงดงามธรรมชาติ ณ ซาปา...สวิสเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม กับรายการมองมุมใหม่ Bird's Eye View

views-icon 134