ทุกวันอังคาร เวลา 22.35 น.

Check-In Thailand “ความงดงามของสระมรกต จ.กระบี่”

วีดีโอถัดไป

สัมผัสความงดงามของ “เขาหงอนนาค” จ. กระบี่

เช็คอิน ไทยแลนด์

Check-In Thailand “ความงดงามของสระมรกต จ.กระบี่”

รายการเช็คอิน ไทยแลนด์ พาชมความสวยงามของ สระมรกต สระแก้ว และบ่อน้ำผุด ในเขตรักษาพันธ์ฯ สัมผัสการผลิตผ้าบาติกแบบโบราณสินค้า OTOP ขึ้นชื่อของจ.กระบี่ แล้วลงลุยถนนคนเดิน ชม ชิม ช้อป สินค้าพื้นเมือง ไปพร้อมๆกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่