ทุกวันอังคาร เวลา 22.35 น.

เที่ยวจังหวัดเลย

วีดีโอถัดไป

จังหวัดอุดรธานี

เช็คอิน ไทยแลนด์

เที่ยวจังหวัดเลย

เรียนรู้ตำนานสัจจะและมิตรไมตรีที่พระธาตุศรีสองรัก ชมการทำผีตาโขนที่ด่านซ้าย วัดโพนชัย สัมผัสเสน่ห์อันอบอุ่นของเชียงคาน และร่วมทอผ้ากับกลุ่มทอผ้าวัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ

53