เปิดตำนานกับเผ่าทอง ทองเจือ

เมืองทารู เนปาล

เปิดตำนานกับเผ่าทอง ทองเจือ

เมืองทารู เนปาล
เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

รายการเปิดตํานานกับเผ่าทอง ทองเจือสัปดาห์นี้  อาจารย์เผ่าทอง จะดั้นด้นบุกป่าฝ่าดง ข้ามเขาข้ามห้วย นำท่านผู้ชมไปให้ถึงเมืองทารู ประเทศเนปาล เมืองทารูเมืองนี้มีชื่อแสนประหลาด ทารู...ทูรา...ทารู...ทำไมถึงต้องทารู.. ถ้าอยากจะรู้ต้องติดตามในรายการ "เปิดตำนานกับเผ่าทอง ทองเจือ" นะครับ  เมืองนี้เป็นเมืองเก่าแก่ เป็นถิ่นฐานบ้านช่องดึกดำบรรพ์ของชนเผ่าทารู  ที่ตั้งอยู่ตอนใต้ของประเทศเนปาล ติดต่อกับดินแดนภาคเหนือของประเทศอินเดีย เป็นชนเผ่าที่มีเอกลักษณ์ในการดำรงชีวิตเป็นของตนเอง ทั้งในรูปแบบของบ้านเรือนที่ใช้ดินและขี้วัวเป็นหลักในการก่อสร้าง มีเครื่องมือเครื่องใช้ การแต่งกาย และขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นของตนเอง ท่านจะได้ชมพิพิธภัณฑ์ของชนเผ่า วิถีชีวิต การทำนา การละเล่น และอีกหลากหลายประการ ที่รับรองว่ายังไม่เคยผ่านตาของท่านผู้ชมทุกท่านอย่างแน่นอน

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline