เปิดตำนานกับเผ่าทอง ทองเจือ

มัดทยาปูร์ธิมี ประเทศเนปาล

เปิดตำนานกับเผ่าทอง ทองเจือ

มัดทยาปูร์ธิมี ประเทศเนปาล
เปิดตำนานกับเผ่าทอง ทองเจือ

วีดีโอถัดไป

จังหวัดปัตตานี

เปิดตำนานกับเผ่าทอง ทองเจือ

เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

รายการเปิดตำนานกับเผ่าทอง อาทิตย์นี้นะครับอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือจะพาท่านบินลัด ฟ้ากลับมาที่ประเทศเนปาลกันอีกรอบนะครับ รอบนี้อาจารย์เผ่าทอง จะพาท่านผู้ชมไปยังเมืองมัดทยาปูธิมี เมืองเก่าแก่ที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากยูเนสโก ชมวิถีชีวิตของผู้คนที่ยังคงรูปแบบเดิม ของชาวเนปาล นะครับเพราะเมืองมัดทยาปูร์ธิมี ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยว รับรองว่า ยังไม่มีใครหรือรายการไหนพาใชมเมืองนี้ รายการเปิดตำนานกับเผ่าทอง จะพาท่านผู้ชมมาเปิดตำนานเป็นรายการแรก ท่านผู้ชมจะได้เห็นวัด เทวสถาน บ้านเรือนที่ยังคงประติมากรรม สถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุเป็นร้อย ๆ ปีไว้

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline