เปิดตำนานกับเผ่าทอง ทองเจือ

เมืองศรีโสภณ ประเทศกัมพูชา

เปิดตำนานกับเผ่าทอง ทองเจือ

เมืองศรีโสภณ ประเทศกัมพูชา
เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

เปิดตำนานกับเผ่าทอง จะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมประเทศเพื่อนบ้านเรา จะพาท่านผู้ชมไปเปิดตำนานกันที่ เมืองบันเตียเมียนเจ่ย หรือ ศรีโสภณ ประเทศกัมพูชา อาจารย์เผ่าทองจะพาท่านผู้ชมไปชมวิถีชีวิตของชาวเมืองศรีโสภณ  ไปชมความเก่าแก่ของปราสาทที่มีความสวยงามด้านประติมากรรมเก่าแก่ และยังจะพาท่านผู้ชมเปิดพระอุโบสถแบบ exclusive เข้าชมความสวยงามภายในแบบพิเศษจริงๆ และจะพาท่านผู้ชมไปอิ่มท้องแบบปิดท้าย กับอาหารตามแบบฉบับชองชาวกัมพูชา ที่รับรองรสชาติแซ่บถึงใจจริง ๆ ครับ

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline