PPTV HD36

โปรแกรมถ่ายทอดฟุตบอล : พฤหัสบดี 22 มี.ค. 2561

ดูโปรแกรมถ่ายทอดฟุตบอล ทั้งหมด

Did you Know

จันทร์ - ศุกร์ 16.25 -16.30 น.

wax เคลือบผิวผลไม้ เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหรือไม่

วีดีโอถัดไป

ประชากรมดนั้นเยอะเหลือเกิน แล้วพวกมันรู้ได้อย่างไรว่า ตัวไหนเป็นเพื่อน ตัวไหนเป็นศัตรู

Did you Know

wax เคลือบผิวผลไม้ เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหรือไม่

อัพโหลดเมื่อ

“Did You Know…? คุณรู้หรือไม่ ประจำวันที่ 5 มกราคม 2560 เพื่อให้ผลไม้สวยสดอยู่ได้นานขึ้น ปัจจุบันจึงมีการนำ wax มาเคลือบผิวผลไม้มากขึ้น แล้วสารเคลือบเหล่านี้ เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหรือไม่อย่างไร พี่นิ่มจะมาไจข้อสงสัยนี้”

view64

ดูย้อนหลัง