PPTV HD36

โปรแกรมถ่ายทอดฟุตบอล : จันทร์ 23 เม.ย. 2561

ดูโปรแกรมถ่ายทอดฟุตบอล ทั้งหมด

Did you Know

จันทร์ - ศุกร์ 16.25 -16.30 น.

 น้ำอบคืออะไร?

วีดีโอถัดไป

รสเปรี้ยวทำให้ฟันแข็งแรงจริงหรือ

Did you Know

น้ำอบคืออะไร?

อัพโหลดเมื่อ

EP428 — “Did You Know…? คุณรู้หรือไม่ ประจำวันที่ 13 เมษายน 2561 น้ำอบไทย เป็นของคู่งานประเพณีไทยมาตั้งแต่โบราณ โดยเฉพาะ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้ แล้วน้ำอบทำมาจากอะไร เน่าเสียได้หรือไม่ แล้วต้องเก็บอย่างไร พี่นิ่มจะมาไขข้อสงสัยนี้” 

view10

ดูย้อนหลัง