Kritchen by ชาคริต

Highlight Kritchen by ชาคริต | ตั๊ก บริบูรณ์ | ลาบเคอรี่เบอร์เกอร์วาซาบิเมโย

Kritchen by ชาคริต

Highlight Kritchen by ชาคริต | ตั๊ก บริบูรณ์ | ลาบเคอรี่เบอร์เกอร์วาซาบิเมโย
Kritchen by ชาคริต

วีดีโอถัดไป

Highlight Kritchen by ชาคริต | นุ้ย ธนวัฒน์

Kritchen by ชาคริต

เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

"ตั๊ก บริบูรณ์" ดาราตลกลูกครึ่งสายฮา มาโชว์ฝีมือการทำเมนู "ลาบเคอรี่เบอร์เกอร์วาซาบิเมโย" ในรานการ "Kritchen by ชาคริต" 

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline