Kritchen by ชาคริต

Lamb Keema Curry แกงกะหรี่แกะบดสไตล์อินเดีย BY: มิค บรมวุฒิ

Kritchen by ชาคริต

Lamb Keema Curry แกงกะหรี่แกะบดสไตล์อินเดีย BY: มิค บรมวุฒิ
Kritchen by ชาคริต

วีดีโอถัดไป

สตูลิ้นวัว by: แอริน ยุกตะทัต

Kritchen by ชาคริต

เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

นักแสดงหนุ่มลูก 2 "มิค บรมวุฒิ" มาเข้าครัวในรายการ Kritchen by ชาคริต และร่วมทำเมนู "Lamb Keema Curry แกงกะหรี่แกะบดสไตล์อินเดีย" กับชาคริต

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline